←Späť na Otázky a odpovede

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Výber trasy

Najčastejším dôvodom negatívnych spätných väzieb je práve nespokojnosť s výberom trasy a následne vyššou cenou.

Ak si pasažier vyberie vodiča s určitou ponukou ceny a bez akejkoľvek informácie na konci jazdy zaplatí nezanedbateľne viac, je nepríjemne prekvapený, môže vám udeliť znížené hodnotenie a pre nás to je impulz vás kontaktovať.

Na mape vo vašej aplikácii behom jazdy vidíte 2 linky.

Zelená označuje trasu, ktorá je podľa našich mapových podkladov najkratšia a na jej základe je počítaný odhad, ktorý vidí pasažier pri objednaní a zároveň má túto trasu vyznačenú i pasažier behom jazdy v aplikácii.

Modrá linka je tvorená na základe iných mapových podkladov a mala by reflektovať viac dopravných situácií v meste (uzávierky, kolóny, apod). Zároveň je však dlhšia a často pri jej výbere dosiahnete vyššiu konečnú cenu.

Máte možnosť prepnúť sa i do navigácie tretích strán (waze, google) pomocou jedného tlačidla v našej aplikácii. Taká trasa môže byť síce rýchlejšia a pohodlnejšia, ale opäť môže dôjsť k navýšeniu konečnej ceny.

Väčšinou odporúčame voliť takú trasu, ktorá zodpovedá odhadu, ak to dopravná situácia dovoľuje. Ak uznáte za vhodné zvoliť inú trasu, prosíme, informujte o tom pasažierov, vrátane možnej zmeny ceny. Taktiež vo chvíli, kedy sa cena môže navýšiť z dôvodu aktívneho tarifu čakania (pri čakaní na semafóroch, v zápche, apod).

Výber trasy teda neberte na ľahkú váhu. Zlý výber má negatívny dopad ako na Vaše hodnotenie, tak na našu záťaž na zákazníckom centre a hlavne na dôveru pasažiera v našu službu.

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Rušenie jázd

Zrušenej jazde musí vždy predchádzať kontaktovanie pasažiera.

Ak sa vám stane niečo neočakávaného, vďaka čomu nemôžete za pasažierom doraziť, prosíme, kontaktujte ho a ospravedlňte sa. Ak k takejto situácii dôjde bez kontaktovania pasažiera, systém nás na to upozorní a my sa s vami telefonicky spojíme ohľadom vysvetlenia.

Ak je jazda zrušená z dôvodu absencie pasažiera, viď. článok vyzdvihnutie pasažiera, kontaktujte nás prosím o tejto udalosti. So zrušenou jazdou je automaticky účtovaný storno poplatok 1€, ktorý vám bude vrátený akonáhle nám dáte vedieť. Nahlásením takej situácie nám i pomôžete v boji proti nesolídnym pasažierom. Chronických “zápalkárov” v systéme zablokujeme. Nechceme, aby ste sa pri vašich jazdách stretávali s nesolídnymi pasažiermi.

Ak dôjde k situácii, kedy si praje jazdu zrušiť zákazník,  tiež nás o tejto udalosti kontaktujte.

Zhrnutie:

1. telefonát pasažierovi
2. zrušenie jazdy
3. kontaktovanie zákazníckej podpory v prípade zrušenia pasažierom, či jeho absencie (telefonát, hlasová schránka, email)

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Vyzdvihnutie pasažiera

Snažte sa byť na mieste vyzdvihnutia vždy včas.

Ak nestíhate, informujte o tom pasažiera vopred. Po čase dojazdu sa v aplikácii prepnite do stavu “na mieste” a počkajte 5min, dokým pasažier nedorazí. Behom týchto 5min sa pokúste s pasažierom 2x telefonicky spojiť. Ak sa vám to nepodarí, zákazku zrušte a nás o tom informujte. Môžete tak urobiť prostredníctvom emailu, či telefonátu v prevádzkovej dobe, alebo zanechaním hlasovej správy.

Ak pasažier nebude na mieste včas a po telefonickom spojení bude vyžadovať určité čakanie, vyhovte mu a ak chcete zapnúť taxameter s čakacou sadzbou, informujte ho o tom. Majte na pamäti, že nie je možné zapnúť “čakačku” bez informovania pasažiera.

Snažte sa tiež predísť situáciám, kedy vás pasažier poprosí o určité vyčkanie, po určitom čase stále nedorazí a vy jazdu zrušíte. I keď pasažier nesplní svoju časť dohody, kontaktujte ho s informáciou, že z dôvodu jeho absencie jazdu rušíte.

Zhrnutie:

1. dorazte na miesto a v aplikácii zadajte “na mieste”
2. počkajte 5min, behom ktorých sa pokúste pasažiera 2x kontaktovať
3a. ak pasažier dorazí a je to skutočne on, dajte “pasažier vo vozidle”
3b. ak pasažier nedorazí, zrušte jazdu a kontaktujte zákaznícku linku

Vyzdvihnutie nevidiacich

Nevidiaci či silno slabozraký zákazník vás sám nenájde. Pasažier sa s vami väčšinou telefonicky spojí a popíše vám konkrétne miesto vyzdvihnutia. Po príjazde prosím vystúpte a nevidiaceho pasažiera oslovte. V oslovení spomeňte ideálne Liftago a pasažierovo meno. Až potom mu pomôžte nastúpiť do vozidla. Nezabudnite, že aj po príjazde do cieľa je pasažierovi vhodné pomôcť vystúpiť k miestu, kde sa už vyzná. Napríklad ku okraju chodníku, k dverám budovy alebo k označeniu zástavky MHD.

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Identifikácia

Aj keď v málo prípadoch, no aj tak sa môže stať, že vodič omylom naberie do svojho vozidla iného pasažiera, než ktorý si ho objednal cez Liftago.

Prosíme, snažte sa správne identifikovať svojho pasažiera, pre danú jazdu. Už pred jazdou máte k dispozícii meno a profilovú fotografiu pasažiera. Nie vždy sú tieto údaje úplne zodpovedajúce, ale neprehliadajte ich. Dostačujúca by potom mala byť otázka mena užívateľa, ktorý si jazdu objednával a adresa požadovaného cieľa. Nesnažte sa používať sugestívne položené otázky, ale používajte otvorené, napr. “Dobrý deň, na aké meno bola, prosím, objednávka vytvorená?”. Alebo: “Na akú adresu si prajete ísť?”. Pasažier by mal poznať odpoveď. Ak dôjde k pochybnostiam, radšej sa snažte vytočiť tel. č. pasažiera cez aplikáciu.

Prípady zámeny pasažiera sú obzvlášť závažné, pretože môže byť suma, ak je platba cez aplikáciu, strhnutá zákazníkovi, ktorý jazdu neabsolvuje a navyše mu behom jazdy nie je umožnené objednať si iné vozidlo.

Zhrnutie:

1. venujte pozornosť údajom pasažiera v aplikácii

2. pri príchode sa opýtajte na meno objednávajúceho a na jeho cieľ

3. ak máte pochybnosti, zavolajte pasažierovi cez aplikáciu

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Platby

Vy, ako vodič, sa dozviete až po nástupe pasažiera do vozidla, akou metódou bude zákazník platiť.

Prosíme, neprehliadnite túto metódu, nech nedôjde k nedorozumeniu na konci jazdy, kedy si vyžiadate hotovosť a zákazníkovi sa strhne suma z platobnej karty. Sú i prípady, kedy sám pasažier žije v domnení, že sa jazda hradí v hotovosti, vnucuje vám peniaze a vy po jeho odchode zistíte, že platba prešla cez kartu.

Dbajte teda na to, akú metódu si pasažier pred jazdou zvolil a ak vám bude vnucovať hotovosť, upozornite ho, že sa čiastka bude hradiť cez aplikáciu. Zároveň vždy potvrdzujte platbu, keď máte pasažiera ešte vo vozidle, aby ste mohli riešiť prípadné zlyhanie platby.

Rozpísanie čiastky v aplikácii 

Keď sa jazda hradí v hotovosti, na konci jazdy zadávajte čiastku do aplikácie vždy tú, ktorá vám svieti na taxametri. Ak vám zákazník nechá tringelt, nemusíte ho pri hotovostnej platbe zaznamenávať.

V prípade jazdy hradenej cez aplikáciu, zadávajte najskôr čiastku, ktorú vám chce pasažier uhradiť, teda vrátane prípadného tringeltu. Druhá čiastka je vždy tá, ktorá vám svieti na taxametri. Ak vám zákazník sprepitné neponúkol, budú tieto čiastky totožné.

Prosíme, buďte dôsledný v rozpisovaní týchto čiastok a ich postupností. Z čiastky, ktorú od pasažiera dostanete ako sprepitné, Vám neúčtujeme žiadny poplatok. Nie sme schopní sprepitné opäť od pasažiera vyžiadať, ak si nedopatrením sprepitné nenaúčtujete.

Zlyhaná platba

Môže sa stať, že platba cez aplikáciu zlyhá. V takom prípade je nutné si od pasažiera vyžiadať hotovosť. Ak ju u seba nemá, ponúknite mu možnosť navštíviť bankomat, či inú alternatívu.

V krajných prípadoch sa môžete s pasažierom dohodnúť aj na dodatočnej úhrade, či už pri osobnom stretnutí, alebo zaslaním na váš bankový účet. Snažte sa situáciu nejak vyriešiť. Liftago vám bohužiaľ nie je schopné čiastku za jazdné garantovať ak platba zlyhá a vy od pasažiera hotovosť nezískate.

Zhrnutie:

1. zistite behom jazdy, akou metódou pasažier bude platiť

2a. ak je jazda hradená v hotovosti, vyžiadajte si ju a do aplikácie zadajte čiastku z taxametra

2b. ak je jazda hradená bezhotovostne, zadajte najskôr čiastku, ktorú zákazník platí (vrátane sprepitného) a potom čiastku z taxametra

3. ak platba zlyhá, vyžiadajte si vždy hotovosť

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Ako sa spojiť s pasažierom

Vo chvíli, kedy je jazda vytvorená, teda vo chvíli, kedy pasažier príjme vašu ponuku, máte možnosť sa s pasažierom telefonicky spojiť a to cez ikonku slúchadla v aplikácii.

Môžete tak urobiť po celú dobu jazdy, vrátane 15min po jazde. Stačí prejsť v menu do sekcie Pomoc & Kontakt a potom Zavolať poslednému pasažierovi.

V prípade, že si dohodnete zákazku do jazdy, cez ikonku slúchadla v aplikácii sa už nespojíte s aktuálnym pasažierom, ktorého máte vo vozidle, ale práve s pasažierom, ktorého by ste mal vyzdvihnúť po aktuálnej jazde.

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Pasažier zabudol niečo vo vozidle

Ak ste vo svojom vozidle našli zabudnutý predmet a domnievate sa, že to patrí poslednému pasažierovi, je možné sa s ním spojiť cez aplikáciu do 15 minút v sekcii Menu> Pomoc & Kontakt > Zavolať poslednému pasažierovi, prípadne cez telefónnu bránu 266 266 998. V prípade, že je to viac než 15 minút od poslednej jazdy alebo sa domnievate, že daná stratená vec nepatrí poslednému pasažierovi, obráťte sa prosím na nás prostredníctvom service@liftago.com, alebo 266 266 200.  

Pasažieri sa s vami môžu cez aplikáciu spojiť do 24hod od uskutočnenej jazdy. Ak sa pasažier obráti na nás, snažíme sa najskôr kontaktovať vodičov a v prípade úspešného nájdenia stratenej veci, spravidla dávame kontakt na vodiča, kvôli dohode o prinesení. Prosíme, v takýchto prípadoch sa snažte s pasažiermi vopred dohodnúť na podrobnostiach o prinesení. Máte nárok si účtovať jazdné, ak pasažierovi stratenú vec veziete. Len o tejto skutočnosti pasažiera informujte vopred, nech nedôjde ku nejakému nedorozumeniu.

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Promokód

Promokódy zľavou na ďalšiu jazdu v určitej hodnote. Ak jazdné presiahne výšku zľavy z promokódu, je nedoplatok automaticky strhnutý z pasažierovej zadanej platobnej karty.

Promokód musí pasažier zadať v aplikácii ešte pred zavolaním vozidla a zároveň musí mať zvolenú bezhotovostnú metódu platby. Ak do vozidla nastúpi pasažier a bude vám hovoriť, že má zľavu na jazdu, upozornite ho, že je nutné, aby bola zľava zadaná pred objednávkou, cez aplikáciu. V prípade, že platba zlyhá, nemôže byť zľava uplatnená a zákazník je nútený uhradiť celú čiastku vodičovi v hotovosti.

Pri akomkoľvek nedorozumení odporučte pasažierom, nech sa obrátia na nás. Stačí, aby nás pasažier o neuplatnení kódu informoval do komentára po jazde.

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Stav mimo službu a obsadený

V aplikácii máte možnosť prepínania do rôznych stavov. Ak ste mimo službu, systém vás berie ako neaktívny v danú chvíľu.

Ak ste v službe, náš systém vás vníma ako aktívneho vodiča, na ktorého posiela objednávky. V prípade, že sa prepnete do módu obsadený, chápeme, že v danú chvíľu ste aktívny, ale nie ste k dispozícii pre našich pasažierov a objednávky na vás nechodia.

Ak v stave obsadený zadáte do aplikácie cieľovú adresu, systém vám bude posielať nadväzujúcu zákazku z miesta vloženého dojazdu viď. Čl. Zákazka do jazdy. Taktiež je tomu tak, keď už idete Liftago zákazku, ktorá pôvodne nemala zadaný cieľ. Po jeho zadaní na vás opäť objednávky začnú chodiť.

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Firemné jazdy

Zákazníci majú okrem osobného profilu taktiež možnosť vytvoriť si pracovný (business) profil a pridať si druhú platobnú kartu do aplikácie.

Firemnú jazdu má možnosť zákazník taktiež platiť v hotovosti. K tomu, aby vodič mohol prijímať firemné jazdy je potreba zadania fakturačných údajov do aplikácie cez Môj profil > Fakturačné údaje a potvrdiť súhlas s vystavovaním kopií zjednodušených daňových dokladov Liftagom.

O tom, že sa jedná o firemnú jazdu sa dozvietena konci jazdy, kedy vás aplikácia vyzve k zadaniu čísla účtenky. Vždy do aplikácie zadávajte rovnaké číslo účtenky aké máte uvedené na účtenke z taxametra. Do aplikácie zadávate (1. čiastku k úhrade 2. čiastku z taxametra 3. číslo účtenky).

Pre našich firemných partnerov máme možnosť objednať si vozidlo i pre tretiu osobu (pre zákazníkov, ktorí nemajú nainštalovanú aplikáciu, alebo našu aplikáciu nepoznajú). Je teda možné, že sa stretnete s pasažierom, ktorý našu službu vyložene nepozná a ani nemá nainštalovanú aplikáciu.

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

Technické chyby

Ak na svojom zariadení evidujete akúkoľvek technickú chybu spojenú s chodom aplikácie Liftago Driver, odporúčame reštartovať telefón a ak aj toto nepomôže, skontrolujte si prosím najskôr, či máte najaktuálnejšiu verziu aplikácie. Ak nie, aktualizujte ju. Ak áno, reinštalujte prosím aplikáciu (odstráňte aktuálnu a opäť nainštalujte, po prihlásení neprídete o žiadne dáta). Ak aj potom bude problém stále pretrvávať, prosíme, kontaktujte nás.

Ako nám chyby hlásiť? Najlepšie takto:

  • popísať časovú súvislosť (odkedy nefunguje, či neustále alebo prerušovane, alebo to bolo raz a pred týždňom, atď.)
  • popísať, čo sa presne deje (aký krok robíte, ktorý sa nedarí, čo sa vám zobrazuje, aký postup vedie k chybe)
  • nahlásiť svoje telefónne číslo, pod ktorým ste registrovaný (ak píšete email, alebo voláte z iného čísla)
  • poslať snímok obrazovky (ak je chyba grafická alebo ťažko vysvetliteľná)

Aj keď sa naozaj snažíme, vieme, že aplikácia nie je dokonalá. Za nahlasovanie technických chýb, či iných spätných väzieb k aplikácii veľmi ďakujeme. Jedine takto ju môžeme neustále zdokonaľovať.

Výber trasy || Rušenie jázd || Vyzdvihnutie pasažiera || Identifikácia || Platby || Spojeníe s pasažierom
 Zabudnuté predmety || Promokód || Stav mimo službu a obsadený || Firemné jazdy || Technické chyby

←Späť na Otázky a odpovede