Dodržujte nariadenia vlády a pri využívaní Liftaga majte ústa i nos zakryté (napr. rúškom). Ďakujeme.