Dodržujte nariadenia vlády a pri využívaní Liftaga majte zakryté ústa a nos vhodnou ochranou. Ďakujeme.

Podpora